Huurtoeslag aanvragen

      Geen reacties op Huurtoeslag aanvragen

Als uw huur te hoog is in verhouding tot uw inkomen, hebt u mogelijk recht op huurtoeslag. De hoogte van die toeslag is afhankelijk van uw huur en het toetsingsinkomen van u en van uw toeslagpartner en andere medebewoners. Ook is uw (gezamenlijk) vermogen van belang. Uw recht op huurtoeslag kan in de loop van het jaar ontstaan als uw toetsingsinkomen omlaag gaat of wanneer u verhuist naar een duurdere huurwoning. U krijgt dan recht op de toeslag met ingang van de maand waarin uw recht ontstaat. Op huurtoeslag.nl kunt u een berekening maken om te zien of u recht hebt op huurtoeslag en zo ja, voor welk bedrag. Eventuele wijzigingen in uw omstandigheden in de loop van het jaar moet u zo spoedig mogelijk doorgeven aan de Belastingdienst. Daarmee voorkomt u dat u mogelijk een deel moet terugbetalen als uw inkomen stijgt of dat u bij een daling van uw inkomen lang moet wachten op een verhoging van de huurtoeslag.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *